skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Penta College

Penta College, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen met internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op het Penta College volgen. 
Het Penta College verzorgt onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel DGL (diplomagerichte leerweg).

Penta College maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs 23-02.

Back To Top
Zoeken