skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2017/2018. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Penta-Schoolplan

Het schoolplan is geschreven voor de periode 2016-2020. In dit schoolplan worden de ambities van het Penta College verwoord en de beleidsdoelstellingen om deze ambities te realiseren.

Penta-documentenattendiz

Via onderstaande link gaat u naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Meldcode

Meldcode

De Meldcode is een stappenplan waarin beschreven staat hoe we om moeten gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim en welke acties wij nemen bij aanhoudend en terugkerend schoolverzuim.

Schoolprofiel

Schoolprofiel

Dit schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen aan scholen om hun onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio.

Back To Top
Zoeken