skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Visie en missie

Penta College is een school voor leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. De leerlingen die op het Penta College onderwijs krijgen kunnen (nog) geen onderwijs volgen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Acceptatie van iedere leerling staat in ons pedagogisch en didactisch handelen voorop. Vanuit deze acceptatie willen wij de leerlingen die veiligheid en structuur bieden die de basis vormt om stapsgewijs te werken aan de eigen toekomst. Wij willen onze leerlingen leren hoe zichzelf en anderen te accepteren zoals zij zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan een positief en reëel zelfbeeld waaraan onze leerlingen hun gevoel van eigenwaarde kunnen ontlenen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als zelfverantwoordelijke burgers in het leven staan; in een samenleving die hen in staat stelt om, al dan niet met ondersteuning, eigen keuzes te maken en waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun vervolgstappen na het Penta College en dat betekent dat wij onze leerlingen toe leiden naar een vorm van vervolgonderwijs.

Kernwaarden vanuit onze visie:

  • De leerling staat centraal.
  • Het pedagogische klimaat garandeert veiligheid voor iedereen die bij school betrokken is.
  • De inrichting van het onderwijs sluit aan bij mogelijkheden en talenten van leerlingen én bij eisen van de samenleving. Hierbij zijn opbrengsten van belang en is maatwerk geboden.
  • Het onderwijsprogramma is leidend.
  • Hoogwaardige onderwijsondersteuning, zorg en begeleiding zijn een voorwaarde om tot maximale individuele zelfontplooiing te komen.

 

Back To Top
Zoeken