skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Locatie Oldenzaal

Groepen

Op dit moment wordt op de locatie ‘Oldenzaal’ het onderwijs verzorgd voor de leerlingen in de volgende niveaus:

  • Klas 1 (B-KT)
  • Klas 2 (B-KT)
  • Schakelklas (in samenwerking met het Twents Carmel College)
IMG_4960

Over onze locatie

Het Penta College locatie Oldenzaal heeft een nauwe samenwerking met het Twents Carmel College.
Lessen worden verzorgd door (vak)leerkrachten van het Penta College en het Twents Carmel College. In de onderbouw wordt (voornamelijk) gewerkt met het methodisch aanbod van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat.
Leerlingen die in de onder- en bovenbouw van de arbeidsmarktgerichte leerroute en de bovenbouw van de diplomagerichte leerroute aangewezen zijn op het speciaal onderwijs volgen onderwijs op een van de andere locaties van Attendiz.
Plaatsing in de schakelklas, als interventie, komt in beeld als het onderwijsleerproces van de leerling op het Twents Carmel College om uiteenlopende redenen stagneert of tot stilstand dreigt te komen. Door plaatsing in de schakelklas wordt voorkomen dat leerlingen uit het regulier onderwijs verdwijnen.
De leerlingen volgen een maatwerkprogramma in de schakelklas op de locatie van het Penta College in Oldenzaal. Symbioseonderwijs behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Nieuws & Foto's van locatie Oldenzaal

Back To Top
Zoeken