skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Penta College

Groepen

Op dit moment wordt op de locatie ‘Hengelo’ het onderwijs verzorgd voor de leerlingen in de volgende niveaus:

  • 1 BK
  • 1 KT
  • 2 BK
  • 2 KT
  • 2 TL
  • 3 BK
  • 3 TL
  • 4 BK
  • 4 TL
Afbeelding1-e1442583059148-1024×607

Over onze school

Leerlingen die de diplomagerichte leerweg volgen, volgen een voornamelijk theoretisch programma. In de onderbouw wordt dit nog afgewisseld met koken en techniek. In de bovenbouw Basis en Kader kiezen de leerlingen een profiel. Het programma bestaat uit ongeveer de helft praktijk en de helft theorie. Vanaf schooljaar 2018-2019 bieden we het profiel ‘dienstverlening en producten’ (DP) aan. De huidige vierdejaars kunnen hun profiel ‘zorg& welzijn’ (ZW)’en ‘produceren, installeren & energie’ (PIE) nog afronden. In de bovenbouw van de theoretische leerweg bestaat het programma uit minimaal 6 theorievakken.

Penta College heeft een extraneus-overeenkomst met De Spindel. Wij verzorgen in samenwerking met hen het onderwijs, waarna de leerling het diploma krijgt van De Spindel.

Back To Top
Zoeken