skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school.  De medewerkers in onze MR zijn: mevr. L. van Veen, dhr. E. Dijkstra en dhr. G. ter Braack. Daarnaast zijn er twee ouders van onze leerlingen actief in de MR.
Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij één van de leden van de MR. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders!

Ouders

Het Penta College en ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid , maar ook een gezamenlijke (hun kind – onze leerling). Een goed contact en goede afstemming met ouders is positief van invloed op het leerproces van de leerlingen. We beschouwen ouders als partner. Het Penta College hecht grote waarde aan de tevredenheid van ouders en hun visie op de kwaliteit van het onderwijs.

Back To Top
Zoeken