skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze inkomsten kunnen wij activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen! De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 is vastgesteld op € 30,-

Bij aanvang van het schooljaar krijgt u hierover een brief van ons.

Back To Top
Zoeken