skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Over onze school

Penta College verzorgt voor ongeveer 140 leerlingen onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. De nadruk binnen het onderwijs van het Penta College gaat meer en meer uit van het feit dat het programma leidend is, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerling en niet van de beperkingen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Om kwalitatief goed onderwijs te geven is het hanteren van homogene groepen op leerniveau een van de belangrijke pijlers.

Het doel van onze school

Het Penta College wil graag samen met andere scholen, instellingen voor jeugdhulpverlening en het bedrijfsleven garant staan voor passende onderwijs-zorg arrangementen voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, waarbij de schoolloopbaan van de leerling centraal staat. Waar het onderwijs leidend is, ambieert het Penta College de regierol te nemen. Alleen in nauwe samenwerking met derden kunnen wij onze opdracht vervullen.

Voor ons geldt dat betrokkenheid, loyaliteit, teamwork, flexibiliteit en een grote inzet de voorwaarden zijn waaronder wij ons werk kunnen doen. Dat toont zich in onze manier van werken. Het Penta College kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers   getuigen van een grote mate van professionaliteit.

Back To Top
Zoeken