skip to Main Content

0880-203704 pentacollege@attendiz.nl logo-somtoday

Wat maakt ons bijzonder

Een krachtig schoolklimaat is de basis voor het onderwijskundig maatwerk dat wij leveren. Wij hanteren daarbij de volgende termen als voorwaardelijk: de leerling centraal, wederzijds respect, veiligheid, vertrouwen, acceptatie en normbesef. Wij zijn er van overtuigd dat de permanente aandacht voor deze voorwaarden bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling van al onze leerlingen.

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en omgangsvormen van onze leerlingen; aan het vergroten van hun zelfbewustzijn, zelfsturing, en hun mondigheid. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat wij ons richten op hun later functioneren als zelfstandig burger in de samenleving op het gebied van leren, wonen, werken en vrije tijdsbesteding.

Back To Top
Zoeken